Ykb f – lagar och regler

Ordinarie pris 1950 kr

Detta är delkurs 3 i fortbildningen YKB.

Längd: 1 dag

Giltighetstid: 5 år från att alla delkurser är genomförda

Förkunskaper: Yrkesförare med körkortsklass C/CE eller D/DE och YKB Grundutbildning eller hävdvunnen rätt (ta kontakt med oss om du har frågor).

Här får du en uppdatering gällande lagar och bestämmelser för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige, EU: s kör- och vilotider , AETR, vägarbetstidslagen, nyttig information kring Yrkeskompetensbevis och vad som gäller, människosmuggling , mått och vikt samt farligt gods.

Datum för nästa tillfälle ännu inte bestämt.

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om YKB-utbildning.

Vad är YKB?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kraven om yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad kostar YKB?

En hel veckas fortbildning (35 timmar) kostar 8700 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 1950 kr (exkl. moms).

Vilka YKB-kurser och delkurser finns?

YKB Grundutbildning persontransport/godstransport 140 timmar

YKB Grundutbildning persontransport/godstransport 280 timmar

YKB Grundutbildning persontransport/godstransport  70 timmar

YKB Fortbildning persontransport/godstransport 35 timmar

YKB F (F står för Fortbildning) Person/gods, transportbranschens regler (delkurs 1)

YKB F Person/gods, sparsam körning (delkurs 2)

YKB F Person/gods, säker körning (delkurs 3)

YKB F Person/gods, hälsa och ergonomi (delkurs 4)

YKB F Persongods, nödsituationer (delkurs 5)

Observera att om du gått en annan delkurs eller utbildning hos en annan utbildare så kan dagarna skilja sig åt. Hör av dig till oss i så fall för att försäkra dig om att det blir rätt dag.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare efter 10 september 2015 (för bussförare) eller 10 september 2016 (lastbilsförare), måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Kommer jag att förlora rätten att köra transporter för alltid om jag inte är klar i tid?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Hävdvunnen rätt (för alla som redan har ett förarintyg) gäller obegränsat.

Får man böter om man inte har giltigt YKB?

Ja. Blir man som förare kontrollerad och saknar beviset är straffet böter. Går det till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Vad är förarens ansvar?

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis. Man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport. Tar man inte sitt ansvar och blir kontrollerad, döms man till böter.

Vad är företagets ansvar?

Om man anlitar en förare som inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport, döms man till böter.

Vad gäller för YKB Buss (person)?

För bussförare har deadline för att köra persontransport gått ut (september 2015). Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Vad gäller för YKB Lastbil (gods)?

För lastbilsförare är det deadline för att ha genomfört utbildning den 10 september 2016. Observera att du måste ha genomfört utbildningen och blivit inrapporterad till Transportstyrelsen och fått ditt intyg i din hand innan detta datum. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2009 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Beskrivning

Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare efter 10 september 2015 (för bussförare) eller 10 september 2016 (lastbilsförare), måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Det betyder att om man har ett bevis sedan innan så gäller inte det efter det här datumet om man inte förnyat det genom att gå en YKB-fortutbildning. Har du inte ett bevis sedan innan så behöver du genomföra hela grundutbildningen (140 timmar).

Fortbildningskurserna innehåller regler och nyheter inom en rad olika områden. En stor och viktig del av kurserna är deltagarnas jämförelse av egna erfarenheter kring olika diskussionsfrågor.

Varför införs nya krav på yrkesförarkompetens?

– För att säkerställa förarens lämplighet
– För att utveckla föraryrket, höja yrkets status och där med underlätta nyrekrytering
– För att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet
– För att förbättra arbetsmiljön

Mer information

Målgrupp

Yrkesförare lastbil eller buss

Förkunskaper

Yrkesförare med körkortsklass C/CE eller D/DE och YKB Grundutbildning eller hävdvunnen rätt (ta kontakt med oss om du har frågor).

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats.

Dokumentation

Kursintyg. Efter avslutad utbildning (alla 5 delkurser) rapporterar vi till Transportstyrelsen som utfärdar ett nytt yrkeskompetensbevis.

Längd

1 dag. Tid: 8.00-16.00.

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt kursintyg.