Motorsåg B – Trädfällning grund

Pedagogisk utbildare och utbyte av erfarenheter med deltagare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 9500 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Den här utbildningen ger dig de teoretiska och praktiska färdigheterna du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid trädfällning. Utbildningen fokuserar främst på fällning och kvistning av träd. Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg av vanligt förekommande skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, men ger även kännedom om hur man hanterar fastfällda träd.

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

  • Säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg, delar i sammanfattning av AFS 2012:01
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet.
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel.
  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
  • Speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn
  • Kännedom om några vanliga arbetsmetoder. Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning, sågning från två håll och riskområden
  • Använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Mer information

Målgrupp

Du som fäller träd

Förkunskaper

Motorsåg A

Utbildningsform

Lärarledd - Plats

Utbildningens längd

2 dagar

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis