Motorsåg A – Motorsågning

Pedagogisk utbildare och utbyte av erfarenheter med deltagare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 9494 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Den här utbildningen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå A. Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten med skjutande respektive dragande kedja.

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen genom berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01
  • Färdigheter att  hantera motorsågen på ett säkert sätt.
  • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja.
  • Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
  • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
  • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts

Mer information

Målgrupp

Du som behöver använda motorsåg i ditt arbete

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningsform

Lärarledd - På plats

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis