ESA Fackkunnig – Grund

8 900 kr ex. moms

Utbildningen är lärarledd på plats.

Utbildningen ingår i Energiföretagen Sveriges arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd, som debiterar en deltagaravgift för dokumentation och certifikathantering vilket ingår i priset.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 6795 Kategori:

Beskrivning

innehåll

ESA Fackkunnig Grund riktar sig till ny personal och ger den kompetens som krävs för ex. linjearbetare, elektriker eller arbetsledare som ska arbeta där det finns elektrisk fara.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha kompetens om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade för arbetsuppgiften.

Under dessa dagar kommer du att lära dig mera om:

  • Elfara
  • Olycksfall scenarion
  • Ansvar
  • ESA organisation och arbetsmetoder
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Mer information

Målgrupp

Ny personal som ska utföra elarbeten där det finns en elektrisk risk

Förkunskaper

Grundläggande elutbildning

Utbildningsform

Lärarledd - På plats

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

3 år

Dokumentation

Kompetensbevis