EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition

5 500 kr ex. moms

Tidigare benämnd ESA Fackkunnig – Repetition

Utbildningen ingår i Energiföretagens arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 4822 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Tidigare benämnd ESA Fackkunnig – Repetition

EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete är en repetitionsutbildning för dig som gått grundutbildningen tidigare.

Denna utbildning ger den kompetens för dig som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha kompetens om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade för arbetsuppgiften.

Under dessa dagar kommer du att lära dig mera om:

  • Elfara
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Mer information

Målgrupp

Den som är fackkunnig inom el och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. T.ex. linjearbetare, elektriker, arbetsledare, beredare eller andra som arbetar eller vistas inom driftrum/elanläggningar i distributionsanläggningar eller industri

Förkunskaper

Grundläggande elutbildning

Utbildningsform

Lärarledd online

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

3 år

Dokumentation

Kompetensbevis