EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

8 900 kr ex. moms

Tidigare benämnd ESA Fackkunnig – Grund.

Utbildningen ingår i Energiföretagens arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd.

Rensa
Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 6795 Kategori:

Beskrivning

innehåll

Tidigare benämnd ESA Fackkunnig – Grund.

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete riktar sig till ny personal och ger den kompetens som krävs för dig som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha kompetens om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade för arbetsuppgiften.

Under dessa dagar kommer du att lära dig mera om:

  • Elfara
  • Olycksfall scenarion
  • Ansvar
  • ESA organisation och arbetsmetoder
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Mer information

Målgrupp

Ny personal som ska utföra elarbeten där det finns en elektrisk risk

Förkunskaper

Grundläggande elutbildning

Utbildningsform

Lärarledd på plats

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

3 år

Dokumentation

Kompetensbevis