Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 – Paket

3 900 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör var du vill, när du vill.
När uppdraget styrs av kompetenskrav.
Innehåller: Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

Spara tid och pengar, beställ flera platser samtidigt, välj deltagare när du vill. Pris / deltagare

AntalPris
3 - 53 705 kr ex. moms
6 - 103 588 kr ex. moms
11 - 173 432 kr ex. moms
18 - 1003 120 kr ex. moms
Kategori:

Beskrivning

Arbete på väg steg 1, paket samt steg 2.1 är det kompletta paketet med webbutbildningar för dig som arbetar på eller intill väg.

Paketet innehåller de fyra utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2, steg 1.3 och steg 2.1

Målgrupper för utbildningarna:

  • Arbete på väg steg 1.1

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket.

  • Arbete på väg steg 1.2

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

  • Arbete på väg steg 1.3

Personal som utför vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

  • Arbete på väg steg 2.1

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA) samt intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

Utbildningarna följer Trafikverkets krav på kompetens enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Mer information

Målgrupp

Alla som utför arbete på vägen som är upphandlat av Trafikverket

Förkunskaper

Inga

Utbildningens längd

Ca 9 timmar

Tillgång till utbildningen

30 dagar efter accepterad inbjudan

Kompetensens giltighetstid

APV steg 1.1 - 15 mån. APV Steg 2.1 - 4 år. APV steg 1.2, 1.3 - 5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1