Arbete i slutna utrymmen

2 900 kr ex. moms

Utbildningen är lärarledd via nätet – online.
Du behöver ha tillgång till god internet-förbindelse, dator eller läsplatta, kamera och headset.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Arbete i slutna utrymmen är en lärarledd utbildning online eller på plats som ger den kompetens som krävs för dig som arbetar med eller leder arbete i slutna utrymmen. Med denna säkerhetsutbildning får du lära dig om förberedelser, säkerhetsåtgärder, evakuering och räddning. Alla slutna utrymmen ska enligt Arbetsmiljöverket behandlas med respekt och betraktas som potentiella riskmiljöer.

Exempel på slutna utrymmen:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

Utbildning enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) samt Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

 • Risker kring slutna utrymmen
 • Riskbedömning
 • Arbetsplatsanpassning
 • Skriftliga instruktioner
 • Val och användning av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
 • Vilka arbetsplatser kan vara farliga
 • Kemiska och mikrobiologiska riskkällor
 • Tillstånd för tillträde till slutet utrymme

Mer information

Målgrupp

Alla som arbetar med eller leder arbete i slutna utrymmen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningsform

Lärarledd online eller på plats

Utbildningens längd

4 timmar

Kompetensens giltighetstid

3 år

Dokumentation

Kompetensbevis