Meny Stäng

Verifiering av kompetens

Kvalitetssäkrad process för att mäta kompetens för att nå uppsatta mål

Vi mäter medarbetarnas verkliga kompetens utifrån vår kvalitetssäkrade process för verifiering, Vericatemetoden. Metoden bygger på att mäta de kunskaper och färdigheter individen har för att lösa arbetsuppgifterna i sin yrkesroll, till skillnad från validering som bedömer kunskap.

Verklig kompetens är något annat än utbildning. Kompetens inbegriper alla de färdigheter och kunskaper, den förmåga, du har för att klara en viss uppgift. Utbildning ger ökad kunskap inom ett visst område. 

Vericate arbetar från en övertygelse om att kompetensutvecklingen i företaget blir effektivast då vi utgår från den verkliga kompetensen. Vi ser därför verifiering av kompetens som en god grund för kompetensutveckling.