Registrering i id06

Ordinarie pris kr

Här kan du beställa registrering av dina kompetensintyg i databasen för ID06.

Du kan bara beställa för en person i taget och måste ange namn och personnummer för den person som ska ha sina intyg registrerade.

Personen, kommer att få en bekräftelseanmodan från ID06, innan intyget registreras.

Du/den du beställer för måste ge samtycke på ID06 webbsida för att registrering ska kunna ske!

Ge centralt samtycke här: https://www.id06kompetensdatabas.se

 

För att kunna registreras hos ID06, måste du/den du beställer för ha lämnat centralt samtycke hos ID06.

Har du förstått? *

Intyg

Ange de intyg som ska registreras

Namn *

Ange namnet på personen som ska registreras

Personnummer *

Ange fullständigt personnumret utan bindestreck för den person som ska registreras

Email *

Ange mailadressen på personen som ska registreras

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om ADR-utbildning – Transport av farligt gods.

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på Msb:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

  1. Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
  2. Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
  3. Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR Grund och Klass 1
  4. Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
  5. Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3 webb
  6. Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Utbildningslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundutbildningen för explosiva ämnen. Utbildningslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Utbildningslängd: 4 timmar på webben eller lärarledd 1 dag.

Hur får jag ett ADR-intyg?

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat. För ADR 1.3 genomförs ett prov redan vid utbildningstillfället.  ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen.

Finns ADR som online utbildning?

Ja, vi har ADR 1.3 som webbutbildning som du köper i vår webbshop. Du kan gör utbildningen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en epost-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du klarat slutprovet.

Vad kostar en ADR-kurs/utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinariepris för ADR Grundkurs är 5550 kr (3 dagar), ADR 1.3 Lärarledd 2400 kr (1 dag) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (4 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida). Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Frågor och svar om APV-utbildning. Arbete på väg.

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

Kan man göra en APV utbildning på webben hos er?

Ja! Nu kan man göra APV 1/steg 1.1 och nivå 2 själv via e-learning, alltså direkt på webben. Du köper utbildningen direkt i vår webbshop och genomför den sedan i vår lärportal som du loggar in på via en länk som du får i ett mail när du köpt utbildningen. Du har sedan god tid på dig att slutföra utbildningenoch kan under den tiden välja att dela upp den som du själv vill.

Hur länge gäller en APV utbildning?

För Arbete på väg nivå 1/steg 1.1 gäller 15 månader. Vi erbjuder APV 1/steg 1.1 som enskild utbildning, du har också möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 3 år om det är kompetenskrav och inom 5 år om det är utbildningskrav (läs mer om skillnaden nedan). Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3. Vi erbjuder APV 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Vad är verifiering och verifieringsprov?

Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då skriva ut ditt kompetensbevis.

Vilka utbildningar har enbart verifieringsprov?

Utbildningskrav eller kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.
Steg 1.1 har kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 (krav) och TDOK 2018:0372 (råd).

Certifiering enligt SIK kompetenskrav

Från och med 2015 låter Trafikverket kontrakterade entreprenörer certifiera samtliga personer som ska ingå i entreprenaden. För råd om vilken kompetensnivå som krävs inför certifieringen, rekommenderar vi kontakt med Sveriges Branschförening för säkrare vägarbetsplatser (SBSV).

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor. Att göra detta prov kostar 1000 kronor per provtillfälle.