Naturvärdesbedömning, grund

Ordinarie pris 5800 kr

Längd: 2 Dagar

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med skoglig planering.

Hur gör man en naturvärdesbedömning idag? Lär dig vad vad Skogsstyrelsen och certifieringens krav består av och öva på jämförelse av biotoper.

Läs mer under fliken Beskrivning

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Beskrivning

Kursen ger dig värdefull kunskap som kan bidra till att risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag, minskar. Du får träna på att använda dagens metoder för naturvärdesbedömning som är baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens krav. Kursen blandar teori med praktik i fält som består av övningar för att du som deltagare ska få jämföra olika typer av biotoper.

Skogsstandarderna PEFC och FSC innebär att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning innan en större skoglig åtgärd sker. Efter utbildningen kan du göra skogsbedömningar med skogsbiologernas metod, rangordna olika områden ur naturvärdessynpunkt, förstå de ekologiska sambanden mellan olika arter och deras livsmiljö samt ge lämpliga skötselförslag.

Mer information

Målgrupp

För dig som arbetar med skoglig planering (traktplantering, slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc.)

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet inom skogsbranschen och kunskaper motsvarande Natur- och miljöhänsyn.

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats

Dokumentation

SYN kompetensbevis

Längd

2 dagar

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt SYN kompetensbevis som du får efter avslutad kurs.