Natur- och kulturhänsyn – avverkning förnyelsekurs

Ordinarie pris 2500 kr

Längd: 1 dag

Giltighetstid: 5 år

Målgrupp: Du som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Utbildningen genomförs som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Förkunskaper: Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande. SYNs webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken. Köp webbutbildningen här

Läs mer under flikarna  FAQ PEFC och Beskrivning

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om PEFC – Certifiering inom skogsbruket samt om Motorsågskörkort

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering innebär att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundkurserna som ger dig den rätta kompetensen finner du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Nedan är grundkurserna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket, se nedan.

Vad gäller för Motorsågskörkort?

Arbetsmiljöverkets kräver att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Behöver jag gå utbildning trots att jag har använt motorsågen i 40 år?

Många anser att de är väldigt erfarna och att det därför är onödigt med utbildning. Man kan välja att endast göra provet, men det är få som klarar proven utan förberedelser. För de mest erfarna krävs dock endast en kortare utbildning eller självstudier för att avrosta sina kunskaper. De allra flesta tycker, när de väl utfört utbildningen, att de haft nytta av utbildningen.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Om man ska arbeta ensam behöver man vara 18 år. Man kan dock vara fysiskt eller psykiskt mogen och anses tillåten redan vid 16 års ålder, men då krävs att man inte arbetar ensam.

Vad är giltighetstiden för ett motorsågskörkort?

Eftersom det inte finns krav på utbildning för att använda motorsåg från myndigheter, så finns det ingen giltighetstid. Det är dock lämpligt att förnya sina kunskaper inom en 5 års-period. Behovet av repetition ökar ju mer kvalificerade arbeten som ska utföras. I framtiden kan det komma att ställas krav på kvalitetssäkring just av det skälet.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några utbildningar inom motorsågskörkort

Vad gäller för röjsåg?

Den som arbetar med en röjsåg ska enligt Arbetsmiljöverket ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Vad kostar det?

Priset varierar en del beroende på vilka förkunskaper du har, samt på vilken ort som kursen ska hållas. Ordinarie priser hittar du om du söker efter de olika kurserna i vår webbshop. 

Beskrivning

Innehåll: Natur- och kulturhänsyn Förnyelse, 1 dag

Denna kurs vänder sig till: dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Du behöver gå Skötselskolans webbaserade utbildning där du genomgått den teoretiska delen av utbildningen. Denna utbildning innehåller därför endast en praktisk del med ett praktiskt prov.

Godkänt prov på både teori och praktik ger dig ett kompetensbevis från Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och gör att du uppfyller certifieringskravet enligt PEFC.

Du måste gå en förnyelsekurs för att du ska få behålla din PEFC-certifiering. Utbildningen fokuserar på ny kunskap inom natur- och kulturmiljö med exempelvis nya rutiner som tillkommit under senaste åren och från sist du tog ditt kompetensbevis.

Stor vikt vid utbildningen läggs på erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter och eventuella regel- och lagändringar som rör natur och kulturmiljö. En del repetition från grundkursen ingår också i utbildningen.

Detta kommer du att få lära dig:

 • Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • Känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • Känna till begreppen biologiskt mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • Känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • Känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • Kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • Känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystemet, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
 • Känna till innehållet i EU:s vattendirektiv
 • Kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • Översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • Kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
 • Kunna tillämpbara kriterier i FSC respektive PEFC
 • Översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • Känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
 • Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

 

 

Mer information

Målgrupp

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket och behöver förnya ditt kompetensbevis innan 5 år har gått.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs (utbildningen Natur- och miljöhänsyn Grund eller andra utbildningar med motsvarande innehåll).

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats.

Dokumentation

SYN kompetensbevis.

Längd

1 dag. Start kl. 8.00.

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt SYN kompetensbevis.

Du gillar kanske också…

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?