Heta arbeten

Ordinarie pris 3200 kr

Längd: 1 dag

Giltighetstid: 5 år

Utbildningen Heta arbeten vänder sig till dig som utför hetarbete på en tillfällig arbetsplats.

Genom utbildningen får du kunskap om brandrisker i samband med heta arbeten och bidrar till att det skadeförebyggande arbetet inom brandområdet kan fortsätta. 

För att vara PEFC certifierad krävs denna utbildning.

Vi har möjlighet att erbjuda utbildningen efter ditt eller ditt företags önskemål. Hör av dig till oss så diskuterar vi vidare.

Läs mer under fliken Beskrivning

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om PEFC – Certifiering inom skogsbruket samt om Motorsågskörkort

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering innebär att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundkurserna som ger dig den rätta kompetensen finner du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Nedan är grundkurserna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket, se nedan.

Vad gäller för Motorsågskörkort?

Arbetsmiljöverkets kräver att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Behöver jag gå utbildning trots att jag har använt motorsågen i 40 år?

Många anser att de är väldigt erfarna och att det därför är onödigt med utbildning. Man kan välja att endast göra provet, men det är få som klarar proven utan förberedelser. För de mest erfarna krävs dock endast en kortare utbildning eller självstudier för att avrosta sina kunskaper. De allra flesta tycker, när de väl utfört utbildningen, att de haft nytta av utbildningen.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Om man ska arbeta ensam behöver man vara 18 år. Man kan dock vara fysiskt eller psykiskt mogen och anses tillåten redan vid 16 års ålder, men då krävs att man inte arbetar ensam.

Vad är giltighetstiden för ett motorsågskörkort?

Eftersom det inte finns krav på utbildning för att använda motorsåg från myndigheter, så finns det ingen giltighetstid. Det är dock lämpligt att förnya sina kunskaper inom en 5 års-period. Behovet av repetition ökar ju mer kvalificerade arbeten som ska utföras. I framtiden kan det komma att ställas krav på kvalitetssäkring just av det skälet.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några utbildningar inom motorsågskörkort

Vad gäller för röjsåg?

Den som arbetar med en röjsåg ska enligt Arbetsmiljöverket ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Vad kostar det?

Priset varierar en del beroende på vilka förkunskaper du har, samt på vilken ort som kursen ska hållas. Ordinarie priser hittar du om du söker efter de olika kurserna i vår webbshop. 

Beskrivning

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Ett villkor som försäkringsbolag och PEFC-certifiering inom skogsbruket har är, att de som hanterar Heta arbeten måste ha kompetens och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

Innehåll i utbildningen:

 • Vad är Heta Arbeten
 • Ansvar och organisation
 • Försäkringsvillkor
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandteori
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Tätskikt
 • Praktisk övning

Mer information

Målgrupp

För dig som utför hetarbete på en tillfällig arbetsplats.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats. Teori varvas med praktisk brandsläckningsövning.

Dokumentation

Certifikat efter godkänt prov.

Längd

1 dag.

Pris

I priset ingår fika och lunch samt certifikat.