Första hjälpen l-abc/hlr

Ordinarie pris 1300 kr

Längd: 1/2 dag

De första minuterna är ofta avgörande vid en allvarlig händelse. I väntan på ambulans kan alla göra nytta och varje insats är viktig. Ett snabbt agerande räddar liv. För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder som skall vidtas när någon skadats eller hastigt insjuknat kan du tillämpa L-ABC metoden.

Denna utbildning vänder sig till all personal på en arbetsplats i enlighet med AFS 1999:07.

För att vara PEFC certifierad behöver du denna utbildning.

Läs mer under fliken Beskrivning

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om PEFC – Certifiering inom skogsbruket samt om Motorsågskörkort

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering innebär att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundkurserna som ger dig den rätta kompetensen finner du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Nedan är grundkurserna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket, se nedan.

Vad gäller för Motorsågskörkort?

Arbetsmiljöverkets kräver att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Behöver jag gå utbildning trots att jag har använt motorsågen i 40 år?

Många anser att de är väldigt erfarna och att det därför är onödigt med utbildning. Man kan välja att endast göra provet, men det är få som klarar proven utan förberedelser. För de mest erfarna krävs dock endast en kortare utbildning eller självstudier för att avrosta sina kunskaper. De allra flesta tycker, när de väl utfört utbildningen, att de haft nytta av utbildningen.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Om man ska arbeta ensam behöver man vara 18 år. Man kan dock vara fysiskt eller psykiskt mogen och anses tillåten redan vid 16 års ålder, men då krävs att man inte arbetar ensam.

Vad är giltighetstiden för ett motorsågskörkort?

Eftersom det inte finns krav på utbildning för att använda motorsåg från myndigheter, så finns det ingen giltighetstid. Det är dock lämpligt att förnya sina kunskaper inom en 5 års-period. Behovet av repetition ökar ju mer kvalificerade arbeten som ska utföras. I framtiden kan det komma att ställas krav på kvalitetssäkring just av det skälet.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några utbildningar inom motorsågskörkort

Vad gäller för röjsåg?

Den som arbetar med en röjsåg ska enligt Arbetsmiljöverket ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Vad kostar det?

Priset varierar en del beroende på vilka förkunskaper du har, samt på vilken ort som kursen ska hållas. Ordinarie priser hittar du om du söker efter de olika kurserna i vår webbshop. 

Beskrivning

Utbildningen i Första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer.

Utbildningen ger även grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning. PEFC certifiering kräver denna kompetens.

Vad är hjärt- och lungräddning?
Hjärt- och lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen åtgärd som utförs om en person har hjärtstopp. Hjärtstopp innebär att hjärtat har slutat slå och därmed slutat att pumpa blod ut i kroppen. Med hjälp av hjärt-och lungräddning kan blodet pumpas manuellt. Hjärt- och lungräddning påbörjas endast om den skadade inte andas eller har ojämn andning, annars placeras den skadade i stabilt sidoläge.

Vad innebär L-ABC?

L = Livsfarligt läge

Bedömning av olycksplatsen, undanröjning av livsfarliga lägen, skydda olycksplatsen, Larma och varna andra kring olycksplatsen samt förflyttning av den skadade.

A = Andning

Skapa fria luftvägar och säkra fria luftvägar, påbörja om nödvändigt hjärt- och lungräddning samt placering av den skadade i stabilt sidoläge

B = Blödning

Stoppa eller minska blödning, lägga tryckförband, linda såret hårt med en linda samt placering av skadade kroppsdelar i högläge

C = Chock

Känna igen och behandla chocksymtom, symptom vid allergiska reaktioner eller svåra infektioner samt organisera och agera vid nödsituationer

 

Mer information

Målgrupp

All personal på en arbetsplats i enlighet med AFS 1999:07.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats. Teori varvas med praktisk övning.

Dokumentation

Kompetensbevis

Längd

Halvdag.

Pris

I priset ingår fika samt kompetensbevis