Apv 3a, utmärkningsansvarig

Ordinarie pris 6400 kr

Längd: 2 dagar.

Giltighetstid APV 3A: 3 år om det är kompetenskrav och 5 år om det är utbildningskrav

Förkunskaper: Arbete på väg nivå 1 och 2. Vi erbjuder dessa två som webbutbildningar

Arbete på väg nivå 3A vänder sig till dig med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats, samt dig som är gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Utmärkningsansvarig kan vara projektledare och byggledare, platschef, vägarbetare eller ansvarig arbetsledare samt personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområde. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Kursen avslutas med ett kunskapstest.

Läs mer under fliken Beskrivning

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om APV-utbildning. Arbete på väg.

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

Kan man göra en APV utbildning på webben hos er?

Ja! Nu kan man göra APV 1/steg 1.1 och nivå 2 själv via e-learning, alltså direkt på webben. Du köper utbildningen direkt i vår webbshop och genomför den sedan i vår lärportal som du loggar in på via en länk som du får i ett mail när du köpt utbildningen. Du har sedan god tid på dig att slutföra utbildningenoch kan under den tiden välja att dela upp den som du själv vill.

Hur länge gäller en APV utbildning?

För Arbete på väg nivå 1/steg 1.1 gäller 15 månader. Vi erbjuder APV 1/steg 1.1 som enskild utbildning, du har också möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 3 år om det är kompetenskrav och inom 5 år om det är utbildningskrav (läs mer om skillnaden nedan). Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3. Vi erbjuder APV 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Vad är verifiering och verifieringsprov?

Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då skriva ut ditt kompetensbevis.

Vilka utbildningar har enbart verifieringsprov?

Utbildningskrav eller kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.
Steg 1.1 har kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 (krav) och TDOK 2018:0372 (råd).

Certifiering enligt SIK kompetenskrav

Från och med 2015 låter Trafikverket kontrakterade entreprenörer certifiera samtliga personer som ska ingå i entreprenaden. För råd om vilken kompetensnivå som krävs inför certifieringen, rekommenderar vi kontakt med Sveriges Branschförening för säkrare vägarbetsplatser (SBSV).

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor. Att göra detta prov kostar 1000 kronor per provtillfälle.

Beskrivning

Innehåll:

 • Arbete på väg 3A
 • Kompetensbevis på A4 papper och inplastade i körkortsformat

Denna kurs vänder sig till:

Dig som ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats, samt dig som är gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Detta kommer du att få lära dig i APV 3A:

Arbete på väg nivå 3 A är en utbildning där du lär dig hur du utformar, utmärker och underhåller en säker vägarbetsplats. I utbildningen ingår att identifiera risker och hitta lösningar, för såväl arbetsplatsens personal som för trafikanterna.

Vi går också igenom vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen samt hur du upprättar och ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA).

 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikantersbeteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och av-etablering av en arbetsplats.

Mer information

Målgrupp

Du som har ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats, samt för dig som är gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Förkunskaper

Arbete på väg nivå 1 och 2.

Utbildningsmetod

Lärarledd undervisning på plats.

Dokumentation

Kompetensbevis efter godkänt prov som genomförs under kursen.

Längd

2 dagar.

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, samt kompetensbevis.

Du gillar kanske också…