Adr – grund

Ordinarie pris 5550 kr

Längd: 3 lärarledda dagar

Giltighetstid: 5 år

Ort: Östersund

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat.

ADR Grundkurs är till för dig som är förare och ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg. Undantag görs för explosiva ämnen och föremål, samt radioaktiva ämnen.

Läs mer under fliken Beskrivning.

Vanliga frågor och svar finns under fliken FAQ ADR

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Rensa val

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om ADR-utbildning – Transport av farligt gods.

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på Msb:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

 1. Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 2. Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 3. Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR Grund och Klass 1
 4. Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 5. Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3 webb
 6. Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Utbildningslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundutbildningen för explosiva ämnen. Utbildningslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Utbildningslängd: 4 timmar på webben eller lärarledd 1 dag.

Hur får jag ett ADR-intyg?

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat. För ADR 1.3 genomförs ett prov redan vid utbildningstillfället.  ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen.

Finns ADR som online utbildning?

Ja, vi har ADR 1.3 som webbutbildning som du köper i vår webbshop. Du kan gör utbildningen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en epost-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du klarat slutprovet.

Vad kostar en ADR-kurs/utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinariepris för ADR Grundkurs är 5550 kr (3 dagar), ADR 1.3 Lärarledd 2400 kr (1 dag) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (4 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida). Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Beskrivning

ADR grundkurs är till för förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt. ADR grundkurs är till för förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt. Undantag görs för explosiva ämnen och föremål, samt radioaktiva ämnen. För transport av dessa krävs specialkurser så som ADR Klass 1 och ADR Tank.

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat. Det är giltigt i 5 år.

För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra en ny examination med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. ADR Repetition kan du också göra här hos oss.

Detta kommer du att få lära dig i ADR Grund:

 •  Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Mer information

Utbildningstyp

Lärarledd

Målgrupp

ADR Grundkurs är till för förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentation

Efter godkänt prov utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett nytt intyg som gäller i 5 år.

Längd

3 dagar lärarledd

Pris

I priset ingår: förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika (alla dagar), samt ADR-intyg.