SIK

Frågor och svar om SIK

Vad innebär egentligen SIK? Vad är skillnaden mellan utbildningskrav och kompetenskrav? Måste man göra ett SIK prov?

Vad är SIK?

SIK betyder Skandinavisk Infrastrukturkompetens. Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras i fyra nivåer:

  • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon
    med skyddsfunktion.
  • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
  • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
  • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och
    skyddsanordningar.

Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du nivå 4 behöver du inte certifiera dig på någon mer nivå. Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

Vilka driftområden har kompetenskrav och vilka har utbildningskrav?

Nedan finns en karta över Sverige, uppdelad i olika driftområden. Vilket driftområde du jobbar i, bestämmer om du har krav på utbildning eller krav på kompetens. Titta i listan och se vad som gäller för just dig. Klicka här: apv-driftomraden

Vad är det egentliga syftet med SIK och utbildning?

Det grundläggande syftet, oavsett om du måste utbilda dig eller göra ett SIK prov är att de som arbetar på och vid väg är att kritiska arbetsmoment i projekt ska kunna genomföras med hög säkerhet och med den kvalitet som beställaren av projektet eftersöker.  Kontroll av särskilt viktiga kritiska säkerhetsmoment skulle kunna förhindra olyckor och höja kvaliteten. Höja statusen och yrkesstoltheten i yrket/branschen samt göra konkurrensvillkoren mer rättvisa. Genom att utveckla ett certifikatssystem eller utbildning som är riktat till individen och anpassat till kritiska arbetsmoment, skapas en sundare säkerhetskultur och medvetenhet med färre olyckor. Att säkerställa att individerna som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen har rätt kompetens är ett effektivt sätt att säkerställa och förbättra slutresultatet på beställda projekt. Med hjälp av att ha brutit ner arbetsuppgifterna till en sådan nivå att man kan ställa konkreta frågor på dessa eller att man kan påvisa konkreta moment. Genom att bryta ner processorienterade roller till uppgiftsorienterade arbetsmoment är det möjligt att ställa konkreta frågor för att testa kunskap. Dessutom ger nedbrytningen från roller till arbetsmoment en möjlighet att identifiera de kritiska moment som krävs för respektive nivå.

Vad är skillnaden mellan utbildningskrav och kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.

Skillnaden kan enkelt beskrivas att när det är utbildningskrav förväntas du tillbringa en viss tid på en utbildning och göra ett slutprov som intygar din kompetens. Kompetenskravet är precis som utbildningskravet, till för att säkerställa att du lärt dig något. Kompetenskrav kräver dock inte att du ska ha genomgått en viss typ av utbildning, bara du klarar SIK provet.

Trafikverket har inte ändrat sina krav för de som arbetar på vägen. Det har tidigare funnits samma krav på kompetens, men de har inte kontrollerat det genom prov. De har förväntat sig att entreprenörerna har haft den kompetens som man ska ha.

Behöver alla som har kontraktet upphandlat efter TRVK APV (TDOK 2012:86) göra SIK prov?

Nej. Beroende på vilken arbetsuppgift du har. Arbetsledare som arbetar på kontor, alltså inte ute på fält behöver inte göra ett SIK prov. Men alla som framför ett vägarbetsfordon behöver minst nivå 2.

Vad innebär utbildningskrav i praktiken?

Om kontraktet styrs av utbildningskrav innebär det att du kan gå en utbildning på webben eller lärarledd som innehåller ”säkerhet på väg” där du får ett intyg som bevisar detta. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av utbildningskrav.

Vad innebär kompetenskrav i praktiken?

Då skall du och arbetsgivaren intyga att du har den kompetens som krävs. Vid dessa upphandlingar är Trafikverket uppdragsgivare vilket innebär att du måste genomföra SIK provet och bli godkänd. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av kompetenskrav.

Hur går ett SIK prov till?

Du skriver SIK provet på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Det finns på ett tjugotal orter i hela Sverige, under 2018 kommer Trafikverket successivt utöka orter och tider.

Du har sammanlagt 2 försök att klara provet. Om du inte klarar provet måste den arbetsgivare lyfta en avvikelse till Trafikverkets projektledare där arbetsgivaren beskriver åtgärder som behöver göras, utbildning eller kompetenshöjande åtgärder. Projektledaren kan då godkänna avvikelsen till dess att ett nytt prov kan genomföras.

SIK prov görs inte för arbete på väg nivå 1.

Varje provtillfälle kostar 1300 kronor.

För att bli godkänt på provet ska du minst ha 75% rätt på frågorna. Antalet frågor är 30-40 beroende på vilken nivå du ska göra prov på.

Bilden under visar hur kostnaden i slutändan blir beroende på förkunskaper, provtillfällen osv. Självklart kan du också klara SIK provet första gången vilket då blir 1300 kr.

Verifieringsprov – Kolla om du har den kompetens som krävs

Med hjälp av vårt Verifieringsprov för Arbete på väg nivå 2 kan du snabbt och enkelt ta reda på om du har den kompetens som krävs.

Om du blir godkänd på provet så får du ett kompetensbevis som intygar att du har den kompetens som krävs. Det innebär också att du inte behöver gå den utbildningen som du tänkt och därmed sparar både tid och minskar kostnaderna. Dessa prov finns på webben, så du behöver inte åka någonstans. Allt för att förenkla så mycket som möjligt för dig.

Kompetensbeviset du får via verifieringsprovet kompenserar inte SIK provet. Om ditt kontraktet är upphandlat med TRVK APV (TDOK 2012:86) så måste du göra SIK provet.

Verifieringsprov Arbete på väg nivå 2 - Webb

Hur länge är giltighetstiden för SIK prov respektive utbildning?

För kompetenskrav är det vanligtvis giltigt i 3 år om det inte framgår annat i kontraktet.

För utbildningskrav är det giltigt i 5 år om det inte framgår annat i kontraktet.

Finns det SIK prov för fordon som håller på med vinterväghållning?

Ja det gör det. Vinter-SIK har två nivåer

  • Utföra
  • Styra och leda

Personal som framför vägarbetsfordon behöver även SIK-APV

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav. Certifieringen gäller i 6 år.

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?