ADR-utbildning

Frågor och svar om ADR-utbildning – Transport av farligt gods.

ADR_1

 

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på Msb:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

  1. Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
  2. Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
  3. Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR Grund och Klass 1
  4. Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
  5. Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3 webb
  6. Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 4 timmar på webben eller lärarledd 1 dag.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat så utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna kurs ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kursintyg på att du har genomfört utbildningen.

ADR-utbildning - vericate

För ADR 1.3 kan du gå vår webbutbildning. Den hittar du här.

Finns ADR som online kurs?

Ja, och den går att köpa i vår webbshop där den heter ADR 1.3 Webb. Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en epost-adress. Skriv sedan själv ut ditt intyg när du genomgått hela kursen.

Vad kostar en ADR-kurs/utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinariepris för ADR Grundkurs är 5000 kr (3 dagar), ADR 1.3 Lärarledd 2400 kr (1 dag) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (4 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida). Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?