Farligt gods, ADR-utbildning

Farligt gods, ADR-utbildning

Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper som gör att om de inte hanteras på rätt sätt utgör en risk för människor, djur eller omgivande miljö. Farligt gods klassificeras enligt kriterierna i FN:s modellregler där man delar in farligt gods i olika klasser beroende på dess karaktär. Det finns internationella och svenska lagar och regler som styr vilken kompetens du behöver ha för olika arbetsuppgifter.

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning som ger dig ett ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning med godkänt resultat. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Våra kurser i ADR-utbildningen riktar sig till förare och personal som transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods av olika karaktär.

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?