ADR Klass 1

Pedagogisk utbildare och utbyte av erfarenheter med andra förare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 3191 Kategorier: ,

Beskrivning

Innehåll

FAQ ADR

ADR Klass 1 ger förare som transporterar farligt gods, explosiva ämnen den kompetens som krävs för att uppfylla kraven.

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen gjort prov vid Trafikverket med godkänt resultat.

För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om hur du hanterar explosiva ämnen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

  • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
  • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
  • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
  • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
  • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
  • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen och genomfört ett prov på Trafikverket med godkänt resultat utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis från oss som visar att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen. Arbetsmiljöverket anger att kompetensen behöver repeteras efter 2 år.
Till utbildningen ADR 1.3 webb

Finns ADR som online utbildning?

Ja, och den går att köpa i vår ADR 1.3 webb Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en E-post-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du genomgått hela kursen och klarat det prov som ingår.

Vad kostar en ADR-utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinarie pris för ADR Grund är 5700 kr (3 dagar) och ADR 1.3 Webb 2100 kr (3 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du accepterat inbjudningsmejlet).

Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Mer information

Målgrupp

Förare som ska transportera explosiva ämnen

Förkunskaper

ADR Grund

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett intyg klass 1