Startsida          Om företaget          Tjänster          Kundreferenser          Kontakt          YH-Diagnostekniker      


Tekniska utbildningar - Trafikutbildningar - Fordonstest -"Det krävs mer än ett körkort för att vara yrkesförare"

Våra duktiga trafikutbildare vet vilka krav som ställs på den moderne yrkesföraren och kan förse våra kursdeltagare med rätt kunskaper för att svara upp mot dessa krav.

 • ADR Farligt gods
  Vericate erbjuder utbildning så att du kan hantera och transportera farligt gods på ett säkert sätt. Du kan vara avsändare, transportör eller mottagare. Oavsett vilken roll du har, behöver du utbildning. 

  För dig som transporterar större mängder innehåller utbildningen ett prov som uppfyller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) krav. När du klarat provet får du ett intyg, ofta kallat förarintyg.
  Utbildningen skall förnyas vart 5:e år.

  Utbildningar som erbjuds är:

  ADR 1.3 Webb
  Interaktiv utbildning på internet som tar ca. 4 timmar.
  När du anmält dig till utbildningen via vår kurskalender, får du inloggningsuppgifter skickade till din mailadress.

  Prova introduktion till utbildningen här

  Läs mer >>

  ADR Grund
  Kurstid: 3 dagar

  ADR Klass 1
  Kurstid: 1 dag

  ADR Tank
  Kurstid: 2 dagar

  ADR Repetition Grund
  Kurstid: 2 dagar

  ADR Repetition Klass 1
  Kurstid: 1 dag

  ADR Repetition Tank
  Kurstid: 1 dag


  Yrkesförarkompetens
  Vericate är av Transportstyrelsen godkänd som utbildare av grundutbildning och fortbildning för yrkesförarkompetens, både vad gäller persontransporter och godstransporter. Sedan 2008 måste förare av persontransporter med buss genomgå obligatorisk fortbildning och inneha yrkesförarkompetensbevis (YKB). För förare av godstransporter med tung lastbil gäller samma regler sedan 2009. Läs mer.

  Grundutbildning
  Våra grundutbildningar ger dig rätt att köra yrkesmässig trafik med endera personeller godstransport. Utbildningarna är 280 timmar eller 140 timmar beroende på ålder.

  Fortbildning
  Vericate erbjuder även fortbildning för yrkesförare. Det åligger den enskilde föraren att följa upp att han/hon genomgått samtliga utbildningar och kunna visa upp ett giltigt YKB. Vericate är er partner som gärna både fortbildar, åtar sig att ansvara för uppföljning och sköta rapportering till Transportstyrelsen.

 • Säkerhet på väg
 • Kurserna vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Personal som arbetar på vägverkets vägar är skyldig att genomgå vissa utbildningar för detta. Utbildningarna ger dig grundläggande behörighet och uppfyller Vägverkets krav.

  Säkerhet på väg – grund
  Kurstid: 1 dag
  Ny kurs som från 2005-01-01 ersätter kursen "Arbete på väg". Den nya kursen är i likhet med den gamla en kravkurs för den som skall utföra arbete på det statliga vägnätet där Trafikverket är väghållare. Kursen följer Trafikverkets kursmål och avslutas med Trafikverkets kunskapsprov.
  Utbildningen skall förnyas vart 5:e år.

  Säkerhet på väg – påbyggnad för utmärkningsansvarig
  Kurstid: 2 dagar
  Kurs för personal som utför vägarbete och som i någon form ansvarar för utmärkningar på arbetsplatser på väg där Trafikverket är väghållare. Antagningskrav är att kursdeltagaren har kursen Säkerhet på väg – grund. Kursen följer Trafikverkets kursmål och avslutas med Trafikverkets kunskapsprov.
 • Säkerhet på väg – Påbyggnad
  Kurserna vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Personal som arbetar på vägverkets vägar är skyldig att genomgå vissa utbildningar för detta. Utbildningarna ger dig grundläggande behörighet och uppfyller Trafikverkets krav.

  Säkerhet på väg – påbyggnad för utmärkningsansvarig
  Kurstid: 2 dagar
  Kurs för personal som utför vägarbete och som i någon form ansvarar för utmärkningar på arbetsplatser på väg där Trafikverket är väghållare. Antagningskrav är att kursdeltagaren har kursen Säkerhet på väg – grund. Kursen följer Trafikverkets kursmål och avslutas med Trafikverkets kunskapsprov.
 • Hjälp på väg
  Kurserna vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Personal som arbetar på allmänna vägar är skyldig att genomgå vissa utbildningar för detta. Utbildningarna ger dig grundläggande behörighet och uppfyller Trafikverkets krav.

  Hjälp på väg
  Kurstid: 1 dag
  Kurs för personal som arbetar inom projekt där Trafikverket är beställare, krav för personal som arbetar mer än 100 timmar/år Kursen följer Trafikverkets kursmål och avslutas med Trafikverkets kunskapsprov.
  Utbildningen skall förnyas vart 5:e år.
 • Miljö
  Kurserna vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Personal som arbetar på allmänna vägar är skyldig att genomgå vissa utbildningar för detta. Utbildningarna ger dig grundläggande behörighet och uppfyller Trafikverkets krav.

  Miljö
  Kurstid: 4 tim
  Kurs för personal som arbetar inom projekt där Trafikverket är beställare, krav för personal som arbetar mer än 100 timmar/år Kursen följer Trafikverkets kursmål och avslutas med Trafikverkets kunskapsprov.
  Utbildningen skall förnyas vart 5: e år.
 • Vakt
  Kurserna vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Personal som arbetar på vägverkets vägar är skyldig att genomgå vissa utbildningar för detta. Utbildningarna ger dig grundläggande behörighet och uppfyller Vägverkets krav.

  Vakt
  Kurstid: 4 tim
  Kurs för personal som skall utföra trafikdirigering som vakt vid arbeten där Trafikverket är väghållare.
  Utbildningen skall förnyas vart 5:e år.
 • EcoDrive – Sparsam körning
  EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Trafikverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna fordon kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s.k. "EcoDriving".

  Ecodrive
  Kursen gäller lätta fordon
  Kursupplägg: Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca 1,5 timmar och ett gemensamt teoripass på ca 2 timmar. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen

  Sparcoach
  Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat. Vi kan förmedla kunskap i uppföljning och motivationsåtgärder.
  Läs om tjänsten sparcoach
 • Heavy EcoDrive
  EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Trafikverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna fordon kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s.k. "EcoDriving".

  HeavyEcodrive
  Kursen gäller tunga fordon
  Kursupplägg: Utbildningen genomförs i två delar: praktik och teori. Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål, lastbil eller buss, med eller utan automat/släp och omfattar 2 timmar. Teorin omfattar 3 timmar.

  Sparcoach
  Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat. Vi kan förmedla kunskap i uppföljning och motivationsåtgärder.
  Läs om tjänsten sparcoach
 • Working EcoDrive
  EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Trafikverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna fordon kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s.k. "EcoDriving".

  Working Eco
  Kursupplägg: Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål, till exempel hjullastare, skördare, skotare, tug-master eller annat fordon och omfattar ca 2 timmar. Teorin omfattar 3 timmar.

  Sparcoach
  Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat. Vi kan förmedla kunskap i uppföljning och motivationsåtgärder.
  Läs om tjänsten sparcoach

Läs mer

 


Vericate AB | Arenavägen 4, 831 32 Östersund | Tfn: 063-16 08 00 Fax: 063-10 00 50 | info@vericate.se